Rekrutacja do projektu pn. „Terapia i aktywizacja ruchowa w wodzie wspomagająca sprawność psychofizyczną osób z niepełnosprawnością narządu ruchu, skierowana do dzieci i dorosłych”

W związku z realizacją projektu finansowanego z budżetu Gminy Miasta Tarnowa zapraszamy osoby do udziału w cyklu 10 zajęć, realizowany na podstawie metod Halliwick oraz PNF w wodzie.

Osobami uprawnionymi do udziału w projekcie są mieszkańcy Miasta Tarnowa, posiadający umiarkowane lub znaczne trudności w poruszaniu się.

Zajęcia prowadzone będą od 2 września do 4 listopada w każdą niedzielę miesiąca. Uczestnicy zostaną podzieleni na trzy pięcioosobowe grupy.

Zajęcia prowadzone są dla uczestników wraz z opiekunami i są bezpłatne!!!

Ilość miejsc jest ograniczona!

Zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 578 202 585 lub mailowo biuro@ruszsie.org.pl