Darowizny na działalność nieodpłatną

Kochani!

Przypominamy, że prowadzimy nieodpłatną działalność pożytku publicznego. Na jej wykonywanie potrzebne są środki.

Prosimy o choćby drobne wpłaty na następujące dane:Fundacja RuszSię!
Łącki Bank Spółdzielczy
Nr konta: 49 8805 0009 0047 3719 2000 0010
tytułem: Darowizna na cele statutowe

Pamiętajcie, nawet najdrobniejsza kwota ma znaczenie!

zdjęcie kamizelki odblaskowe z napisem Fudnacja RuszSię!