Mateusz Śliwa – instruktor aktywnej rehabilitacji w ramach zajęć regionalnych w Krakowie. Od 2014 roku prowadzi zajęcia aktywnej rehabilitacji dla dzieci i młodzieży w Tarnowie, od 2015 roku dla dorosłych. Prowadził obozy dla osób niepełnosprawnych, uczestniczył w obozach również w charakterze kadry. Zajmował się organizacją obozów, całością niezbędnej dokumentacji oraz rozliczeniem całości kosztów. Prowadził szkolenia kadry obsługującej osoby niepełnosprawne (instruktorów oraz wolontariuszy), szkolenia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych. Posiada szkolenie z kwalifikowanej pierwszej pomocy. Współautor programu szkoleń dla pracowników lotnisk i obsługi naziemnej (lotnisko Kraków-Balice). Prowadził szkolenie dla kierowców autobusów MPK w Tarnowie. Ukończone szkolenie z zakresu zaopatrzenia urologicznego, samocewnikowania oraz profilaktyki odleżyn. Posiada certyfikat z zakresu prawidłowego stosowania klasyfikacji ICF. Współprowadził szkolenia z zakresu ICF dla pracowników organizacji pozarządowych w zakresie prawidłowego stosowania klasyfikacji ICF wobec osób z niepełnosprawnościami. Od 2015 roku aktywnie uczestniczy w programie upowszechniania sportu kartingowego wśród osób niepełnosprawnych ruchowo w ramach organizowanych i współorganizowanych zawodów i treningów gokartowych wraz z Klubem K-Team w Tarnowie. Od 2020 roku zastępca przewodniczącego Powiatowej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Tarnowie.

Agnieszka Śliwa – wykształcenie wyższe pedagogiczne (Pedagogika rewalidacyjna z terapią pedagogiczną), od 2005 roku wolontariusz a później instruktor aktywnej rehabilitacji w Krakowie, animator czasu wolnego i zabaw dziecięcych, instruktor Sensoplastyki®, ukończony kurs na kierownika wypoczynku, ukończone warsztaty “Bajkowy Maraton Artystyczny”, “Polski Maraton Artystyczny”. Ukończone szkolenie z zakresu zaopatrzenia urologicznego, samocewnikowania oraz profilaktyki odleżyn. Prowadząca obozy dla ON, odpowiedzialna za jego organizacje, całością niezbędnej dokumentacji oraz rozliczeniem całości kosztów. Prowadziła szkolenia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych ruchowo w ramach obozów Aktywnej Rehabilitacji. Od 2016 r. prowadzi zajęcia grupy taneczno ruchowej w Tarnowie dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Współautorka programu szkoleń dla pracowników lotnisk i obsługi naziemnej (lotnisko Kraków-Balice). Prowadziła szkolenie dla kierowców
autobusów MPK w Tarnowie. W latach 2015-2017 prowadziła pogadanki z młodzieżą szkolną o tematyce współpracy, pomocy i postępowania z osobami niepełnosprawnymi. Certyfikowany Trener umiejętności społecznych TUS.

Anna Prusak – neurologopeda, stale poszerza swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach zawodowych z zakresu diagnozy i terapii dzieci z niepełnosprawnością intelektualną oraz zaburzeniami ze spektrum autyzmu i zespołami genetycznymi. Wykwalifikowana w terapii ręki- usprawnianiu funkcji samoobsługowych i grafomotorycznych. Posiada doświadczenie w terapii karmienia małych dzieci, w swojej pracy wykorzystuje strategie sensoryczne. Animator czasu wolnego, organizator warsztatów plastycznych. Współprowadząca zajęcia regionalne o charakterze sportowym dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo. Z działalnością Fundacji RuszSię! związana od samego początku. Opiekun placówki wsparcia dziennego dla osób w podeszłym wieku funkcjonującej w ramach projektu Senior+Magdalena Dobosz – Wykształcenie wyższe kierunek fizjoterapia. Dodatkowe kwalifikacje: studia podyplomowe z Przygotowania pedagogicznego, a także Edukacji i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz Pedagogiki specjalnej w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogiki).
Od 2012 współpraca z fundacją aktywnej rehabilitacji jako wolontariusz, a od 2014 jako instruktor w ramach zajęć regionalnych aktywnej rehabilitacji. Od 2014 roku współprowadzi zajęcia aktywnej rehabilitacji dla dzieci i młodzieży w Tarnowie. W latach 2015- 2016 uczestniczyła w wielu obozach aktywnej rehabilitacji dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi w charakterze wolontariusza i kadry obozowej.
Od 2016 r. współprowadzi zajęcia grupy taneczno- ruchowej w Tarnowie dla osób niepełnosprawnych ruchowo oraz w latach 2018 i 2019 rehabilitację ruchową w wodzie.
Współprowadząca szkolenia z zakresu wiedzy o niepełnosprawności w ramach projektu „Wolontariat na TAK”.
Kwalifikowana terapeutka Integracji Sensorycznej. Posiada także szkolenia z zakresu tapingu rehabilitacyjnego, masażu tkanek głębokich i terapii punktów spustowych. W 2017 roku ukończone Ogólnopolskie Warsztaty Doskonalące „Polski Maraton Artystyczny”.

Dominik Doroż – ukończył studia II stopnia na kierunku fizjoterapia na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie w 2018 r. Podczas studiów odbył praktyki na oddziałach klinicznych, gabinetach rehabilitacyjnych oraz ośrodkach rehabilitacyjnych. Posiada tytuł dyplomowanego terapeuty metody PNF i instruktora nauki pływania metodą Halliwick. Po studiach pracował jako fizjoterapeuta w Gminnym Centrum Usług Medycznych oraz w firmie Stemark-medica a obecnie pracuje jako fizjoterapeuta w Geronimo prowadząc rehabilitację domową ON.  Uczestniczy w prowadzeniu zajęć dla dzieci i dorosłych z niepełnosprawnością poruszających się na wózku inwalidzkim. Uczestniczył w obozach aktywnej rehabilitacji dla ON. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Ustjanowska – pedagog, od wielu lat pracuje z dziećmi z różnymi niepełnosprawnościami, doświadczenie w terapii dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera, certyfikowany trener Treningu Umiejętności Społecznych (TUS).


Kinga Taraszka – Absolwentka kierunków Administracja firmą, finanse i rachunkowość, przygotowanie pedagogiczne. Aktualnie studiuje na kierunku pielęgniarstwo. Dobry duch fundacji, wsparcie w trudnych sytuacjach. Oddana misji Fundacji i zawsze gotowa do pomocy podopiecznym.