Rehabilitacja w wodzie

Zakończyliśmy realizację I  cyklu zajęć na basenie w ramach projektu “Terapia i aktywizacja ruchowa w wodzie wspomagająca sprawność psychofizyczną osób z niepełnosprawnością narządu ruchu skierowana do dzieci i młodzieży”.  Zajęcia przebiegały w miłej atmosferze, a uczestnicy wykazali się dużym zaangażowaniem. Projekt współfinansowany jest z budżetu Miasta Tarnowa. Kwota dofinansowania to 19.900 złotych.
W sierpniu rusza kolejny cykl zajęć.