Kolejny rok mamy możliwość realizować ten cudowny projekt, który promuje ideę wolontariatu i pozwala nam na “zarażenie” innych potrzebą niesienia pomocy potrzebującym.

W ramach zadania będziemy podejmować następujące działania:

  1. przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych, szkoleń koordynatorów wolontariatu, szkoleń dla wolontariuszy oraz zajęć praktycznych z udziałem wolontariuszy. Cele główne konkursu
    zostaną zrealizowane poprzez organizację warsztatów edukacyjnych w szkołach podstawowych lub ponadpodstawowych oraz dla seniorów z zakresu wolontariatu i propagowaniu idei wolontariatu, obopólnych korzyściach z niego płynących, prawach i obowiązkach wolontariuszy
  2. Specjalistyczne szkolenia dla koordynatorów lub/i liderów wolontariatu w różnych instytucjach, które oferent przeprowadzi w ramach niniejszego projektu mają na celu profesjonalizację działań wolontariuszy oraz pozyskiwanie nowych wolontariuszy
  3. Szkolenia dla wolontariuszy, w czasie których wolontariusze m.in. poszerzą swoją wiedzę na temat wolontariatu, pracy z osobami niepełnosprawnymi, a także z zakresu obsługi osób z różnymi dysfunkcjami. Szkolenie składa się z części teoretycznej i praktycznej
  4. Zajęcia praktyczne z udziałem wolontariuszy to działanie w którym oferent stwarza możliwość wzięcia udziału w zajęciach dla osób niepełnosprawnych. Wolontariusze poznają specyfikę pracy z osobami niepełnosprawnymi.

Projekt jest współfinansowany z budżetu Województwa Małopolskiego.