Zapraszamy do wysyłania zgłoszeń do udziału w projekcie pn. “Rehabilitacja ruchowa w wodzie wspomagająca sprawność psychofizyczną osób niepełnosprawnych”. Projekt przeznaczony dla mieszkańców miasta Tarnowa!

Zgłoszenia należy realizować poprzez prawidłowe uzupełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego. Prosimy o dokładną weryfikację danych wprowadzanych, gdyż brak udostępnienia właściwych danych uniemożliwi nam skuteczny kontakt.

Warunki uczestnictwa w projekcie (obligatoryjne):

  1. Osoba biorąca udział w projekcie musi być mieszkańcem Miasta Tarnowa (co deklaruje w formularzu)
  2. Osoba biorąca udział w projekcie musi być osobą niepełnosprawną z ograniczoną umiarkowanie lub znacznie sprawnością narządu ruchu
  3. Zajęcia odbywają się z udziałem opiekunów (koszt wejścia na basen opiekuna – pokrywa sam opiekun wg aktualnego cennika TOSiR dla organizacji pozarządowych – 9 zł/h zajęć – stan na dzień 12.04.2023)
  4. Wysłanie niniejszego zgłoszenia nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem uczestnika do projektu
Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Email
Informacje o dodatkowych schorzeniach (np. epilepsja, odleżyny, rany) istotnych z punktu widzenia realizatora projektu. Jeśli nie ma, proszę wpisać "brak"
Klauzula informacyjna
Zaświadczenie od lekarza
Oświadczenie o prawdziwości danych