Fundacja RuszSię! jak każda inna, do funkcjonowania potrzebuje kilku kluczowych elementów. Nasz nacisk położyliśmy w szczególności na odpowiedni dobór kadry, aby mieć pewność, że oferujemy to, co jest najlepsze.

Finansowe zaplecze Fundacji opierane jest na naszych oszczędnościach oraz na darowiznach zaprzyjaźnionych przedsiębiorców, którzy wspierali i wspierają nas w różny sposób, za co jesteśmy im bardzo wdzięczni. Jeżeli mają Państwo możliwość oraz chęć pomocy w naszych działaniach, zapraszamy do kontaktu z naszym biurem. Niezależnie od tego, czy formą wsparcia będą pieniądze, czy tez ofiarowany sprzęt, spotkacie się Państwo z naszą ogromną wdzięcznością.
Przypominamy, iż przekazanie funduszy na rzecz fundacji, może być odliczone od dochodu. Poniżej dane do przelewu:
Łącki Bank Spółdzielczy
Nr konta: 49 8805 0009 0047 3719 2000 0010
Z dopiskiem: Na cele statutowe Fundacji “RuszSię!”

Jeśli zaś chcesz włączyć się w działalność naszej fundacji w inny niż materialny sposób, zapraszamy do bezpośredniego, telefonicznego lub mailowego kontaktu. Wspólnie znajdziemy najlepszy sposób do dalszej pracy.