Fundacja “RuszSię” jest nowym elementem liczącego wiele składowych trzeciego sektora. Bazujemy jednak na wieloletnim doświadczeniu członków Zarządu, którego działalność przez całą swoją karierę zawodową skupiała się na pomaganiu osobom niepełnosprawnym ruchowo w powrocie do pełni sprawności i aktywności w życiu społecznym i zawodowym.

Chcąc w pełni sformalizować swoją działalność, założyliśmy fundację, której głównymi celami statutowymi są przede wszystkim działania skupione na wsparciu niepełnosprawnych ruchowo, których życie zmieniło się diametralnie pod wpływem wypadków losowych lub urodzili się ze schorzeniami powodującymi paraliż lub ograniczenie ruchomości kończyn dolnych i górnych.