Zapraszamy do wysyłania zgłoszeń do udziału w projekcie pn. „Edukacja zdrowotna i aktywizacja osób niepełnosprawnych ze schorzeniami powodującymi dysfunkcję narządu ruchu”. Projekt przeznaczony dla mieszkańców miasta Tarnowa!

Zgłoszenia należy realizować poprzez prawidłowe uzupełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego. Prosimy o dokładną weryfikację danych wprowadzanych, gdyż brak udostępnienia właściwych danych uniemożliwi nam skuteczny kontakt.

Warunki uczestnictwa w projekcie (obligatoryjne):

 1. Osoba biorąca udział w projekcie musi być mieszkańcem Miasta Tarnowa (co deklaruje w formularzu)
 2. Osoba biorąca udział w projekcie musi być osobą niepełnosprawną z ograniczoną umiarkowanie lub znacznie sprawnością narządu ruchu
 3. Osoba biorąca udział w projekcie nie może posiadać przeciwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w zajęciach
 4. Wysłanie niniejszego zgłoszenia nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem uczestnika do projektu

Co będziemy robić w ramach projektu:

 1. Warsztaty edukacyjne z prawidłowego odżywiania
 2. Warsztaty edukacyjne związane z profilaktyką schorzeń osób niepełnosprawnych
 3. Warsztaty edukacyjne związane ze wsparciem psychologicznym (zajęcia prowadzone równolegle przez psychologa i pedagoga)
 4. Działania aktywizujące:
  • Treningi ogólnokondycyjne
  • Taniec na wózkach
  • Gry i zabawy sportowe – drużynowe i indywidualne
  • Nauka poruszania się na wózkach inwalidzkich i z wykorzystaniem zaopatrzenia ortopedycznego
Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Email
Informacje o dodatkowych schorzeniach (np. epilepsja, odleżyny, rany) istotnych z punktu widzenia realizatora projektu. Jeśli nie ma, proszę wpisać "brak"
Klauzula informacyjna
Zaświadczenie od lekarza
Oświadczenie o prawdziwości danych