Trening Umiejętności Społecznych

Kolejny “tusowy” rok dobiega końca. TUS to czas, gdzie odbywa się wiele ciekawych i interesujących rozmów, gdzie nastolatki przypominają nam o tym, o czym my dorośli niestety szybko zapominamy, to miejsce gdzie uczymy się regulować siebie, radzić sobie z trudnymi emocjami, gdzie wyznaczamy granice.

To miejsce w którym zwracamy uwagę na życzliwość, wdzięczność i relację z drugim człowiekiem.

Dziękujemy za zaufanie

#tus, #życzyliwość, #empatia, #relacja, #emocje, #bliskość, #rozmowa